Våre tjenester

Rengjøring, Rehabilitering Og Montering Av Ventilasjonsanlegg


Ventilasjonsrengjøring

Et ventilasjonsanlegg er en betydelig investering og bør derfor vedlikeholdes jevnlig for lang levetid og ikke minst optimal funksjon. Mangelfull rengjøring i ventilasjonsanlegget reduserer kvaliteten på inneklimaet og kan dessuten være helseskadelig. I verste fall kan ventilasjonsanlegg med mye smuss også være brannfarlig. Vi utfører rengjøring på alle typer anlegg. Alle delene av ventilasjonsanlegget - kanaler, vifte og ventiler, blir rengjort grundig. Rengjøringen av kanalene utføres maskinelt med fleksibel slange og roterende kost som kommer forbi de fleste svinger og innsnevringer. Profesjonelt utstyr sørger for at ikke noe smuss eller fett blir igjen i anlegget.

For varme gjenvinningsanlegg renses avtrekksiden da til lufts delen som regel ikke trenger rensing på grunn av funksjonelt filter.

Pris Ventilasjonsrengjøring

Vi har fast pris på rens: kr 2865,- inkl. mva + kjøretillegg per km. Vi gir kr 100 i rabatt ved bestilling på nett. Dersom du har en leilighet i boligen din og dette blir utført samtidig med hovedhus, gis det 50% rabatt på anlegg nr 2.

Oppfølging - Ventilasjonsrengjøring

Gjennom jevnlige rengjøringer opprettholdes kvaliteten på ventilasjons-anlegget og levetiden forlenges. Dermed reduseres mulighetene for kostbare utskiftninger av deler. Vi tilbyr oppfølgingstjeneste der vi kontakter dere for tilbud om ny rengjøring etter faste intervall. Vi anbefaler rens hvert 5. år.


Rehabilitering

Lover og regler for ventilasjonsanlegg skjerpes stadig, og flere eldre anlegg tilfredsstiller ikke lenger dagens regelverk. Vi utfører rehabilitering av ventilasjonsanlegg. Rehabiliteringen kan innebære en generell oppgradering eller utskifting av deler. Dette kan være ny kjøkken hette/ventilator, nye filter, rister og kanaler eller skifte av motor/vifter og aggregat. Ta gjerne kontakt for befaring eller spørsmål rundt deres ventilasjonsanlegg.


Nymontering

Vi tilbyr levering av nytt anlegg samt montering av gjenvinningsanlegg, sentrale avtrekkanlegg og sentralstøvsugere med røropplegg. Anleggene er godt egnet i både eneboliger, leiligheter, rekkehus, garasjer og boder. Kontakt oss for et godt pristilbud.


Radonmålinger

I henhold til offentlige krav for arbeidsplasser skal det foreligge en radonrapport på arbeidsplassen. Denne skal foretas over et tidsrom på minst to måneder i vinterhalvåret for at målingen er gyldig dokumentasjon. Villa Ventilasjon Rens AS er franchisebedrift for Radonkjeden AS og gjør befaringer og utfører radonmålinger . Dersom radonmålingen viser at tiltak må iverksettes, utarbeider vi radonreduserende tiltak som er rettet mot spesifikke radonkilder slik at nivået synker så snart som mulig.


Om Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i innemiljøet. Det største helseproblemet ved radoneksponering er økt risiko for lungekreft. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. (Kilde: Statens Strålevern-Helserisiko)

Send oss en forespørsel: