RADONMÅLINGER

Radonmålinger

I samsvar med kravene for arbeidsplasser fastsatt av myndighetene, kreves det en radonrapport på arbeidsplassen. Denne rapporten må baseres på kontinuerlige målinger som gjennomføres over minst to måneder i løpet av vinterhalvåret for å være gyldig dokumentasjon. Villa Ventilasjon Rens AS opererer som en franchisebedrift tilknyttet Radonkjeden AS, og vi tilbyr inspeksjoner og utfører nødvendige radonmålinger. Hvis resultatene fra radonmålingen indikerer behov for tiltak, utvikler vi skreddersydde radonreduserende løsninger som tar sikte på å redusere radonnivåene så raskt som mulig ved å adressere spesifikke radonkilder.

Radonmålinger

I samsvar med kravene for arbeidsplasser fastsatt av myndighetene, kreves det en radonrapport på arbeidsplassen. Denne rapporten må baseres på kontinuerlige målinger som gjennomføres over minst to måneder i løpet av vinterhalvåret for å være gyldig dokumentasjon. Villa Ventilasjon Rens AS opererer som en franchisebedrift tilknyttet Radonkjeden AS, og vi tilbyr inspeksjoner og utfører nødvendige radonmålinger. Hvis resultatene fra radonmålingen indikerer behov for tiltak, utvikler vi skreddersydde radonreduserende løsninger som tar sikte på å redusere radonnivåene så raskt som mulig ved å adressere spesifikke radonkilder.

Hva er Radon?

Radon er en usynlig og luktfri gass som produseres kontinuerlig i jordskorpen. Når det kommer til utendørs omgivelser, er radonkonsentrasjonen normalt lav, og det blir først en helsefare når gassen trenger inn i bygninger og blir konsentrert i innemiljøet. Den primære helseutfordringen knyttet til radoneksponering er den økte risikoen for lungekreft. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den nest viktigste årsaken til utvikling av lungekreft, kun overgått av aktiv røyking. (Kilde: Statens Strålevern-Helserisiko)

Ønsker du friskere luft? Kontakt oss for ventilasjonsrens i dag!