Radonbrønn

29.05.2017

Bilder fra montering av radonbrønn i Stavanger. Radonbrønn er det mest effektive radonreduserende tiltak ved målte høye verdier.