Radonbrønn

Bilder fra montering av radonbrønn i Stavanger. Radonbrønn er det mest effektive radonreduserende tiltak ved målte høye verdier.